inwentarz


inwentarz
Przyjąć coś, kogoś z dobrodziejstwem inwentarza zob. dobrodziejstwo.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • inwentarz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. a; lm D. y {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} trwałe składniki stanu posiadania czegoś w gospodarstwie, w instytucji, jednostce gospodarczej; mienie, dobytek, majątek trwały :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • inwentarz — m II, D. a; lm M. e, D. y ( ów) 1. «trwałe składniki majątku jednostki gospodarczej; dobro, dobytek, mienie gospodarskie» ∆ Drobny inwentarz «małe zwierzęta hodowane w gospodarstwie domowym, jak króliki, drób itp.» ∆ Inwentarz żywy «wszystkie… …   Słownik języka polskiego

  • inwentarz martwy — {{/stl 13}}{{stl 7}} w gospodarstwie rolnym: wszelkie narzędzia, maszyny, urządzenia, też budynki : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zapisać w spadku żywy i martwy inwentarz. Dbać o inwentarz martwy. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • inwentarz żywy — {{/stl 13}}{{stl 7}} w gospodarstwie rolnym: hodowane zwierzęta, np. bydło, drób : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stracić w pożarze żywy inwentarz. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • drobny inwentarz — {{/stl 13}}{{stl 7}} ogólna nazwa małych zwierząt hodowanych w gospodarstwie wiejskim, np. kur, gęsi, królików; drób : {{/stl 7}}{{stl 10}}Opiekować się drobnym inwentarzem. Trzymać drobny inwentarz. Komuś zostało trochę drobnego inwentarza.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Ладовский Матвей Марциан — (Ładowski, умер в 1668 г.) польский правовед времен Яна III, королевский секретарь; известен изданием, до сих пор не потерявшим значения: Inwentarz Konstytucyj Koronuych od r. 1550 do 1683 ulo·ony (Варшава, 1685; 4 изд., доведенное до 1781 г.,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Островский Теодор — (Ostrowski, 1750 1802) польский писатель, преимущественно по польскому праву. Важнейшие сочинения: Inwentarz nowy pr aw, traktató w i konstytucyj koronnych (Варшава, 1782), Supplement do inwentarza nowego praw (Варшава, 1785), Prawo cywilne… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Вага, Феодор — польский писатель; род. в 1739 г., умер в 1801 г. Получив первоначальное образование в школе пиаров, он вступил в этот же орден и сделался учителем истории. Главное его сочинение: Historja ksiąźąt î kròlòw polskich , руководство очень популярное …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Ладовский Матвей-Марциан — (Ładowski, † в 1668 г.) польский правовед времен Яна III, королевский секретарь; известен изданием, до сих пор не потерявшим значения: Inwentarz Konstytucyj Koronuych od r. 1550 do 1683 uloћony (Варшава, 1685; 4 изд., доведенное до 1781 г., Варш …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Островский, Теодор — (Ostrowski, 1750 1802) польский писатель, преимущественно по польскому праву. Важнейшие сочинения: Inwentarz nowy praw, traktatów i konstytucyj koronnych (Варшава, 1782), Supplement do inwentarza nowego praw (Варшава, 1785), Prawo cywilne narodu… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона